Om mjölk och timmer

Vagabonde är ett samarbetsprojekt som vi, två kompisar, börjat med. Vi intresserar oss för småskaliga jordbruksmiljöer som vi vill ska användas och restaureras till brukningskick för ett aktivt brukande och hävd av marker. Vi vill använda resurser som finns på platsen och kombinera bete och småskalig ystning med hantverksmässig byggnadsvård. I den andan driver vi tillsammans fäbodverksamheten på Östra Arådalens fäbod i jämtländska Oviksfjällen.

Malin Johansson

Fjällkor

0725752121

Lena Stålfelt

Timmerhus och ystning

0730917764

Timmerman med en fil kand i humanekologi